??????? HewHew.com ???? sticker ????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ???????? ????? ??? Link

มาลองทำนายกันดีกว่าค่ะ ว่า ช่วงวันเกิด ของคุณ จะตรงกับสีไหน เมื่อได้สีแล้วก็เอาสีไปเทียบ กับความหมายของแต่ละสีข้างล่างได้เลยนะคะ การทำนายสีและลักษณะนิสัยนั้น อาศัยวิเคราะห์ โดยจิตวิทยาค่ะ หร่ายว่า ควรใช้วิจารณญานในการ อ่านด้วยนะคะ ฮิ ฮิ

เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน๊า :)


วัน - เดือน ตรงกับสี
23 ธันวาคม - 1 มกราคม สี แดง กดที่นี้
2 มกราคม - 11 มกราคม สี ส้ม กดที่นี้
12 มกราคม - 24 มกราคม สี เหลือง กดที่นี้
25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ สี ชมพ กดที่นี้
4 กุมภาพันธ์ - 8 กุมภาพันธ์ สีน้ำเงิน กดที่นี้
9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ สีเขียว กดที่นี้
19 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ สีน้ำตาล กดที่นี้
1 มีนาคม - 10 มีนาคม สีน้ำ ( ฟ้า ) กดที่นี้
11มีนาคม - 20 มีนาคม สีมะนาว ( เขียวอ่อน ) กดที่นี้
* 21 มีนาคม สีดำ กดที่นี้
22 มีนาคม - 31 มีนาคม สีม่วง กดที่นี้
1 เมษายน - 10 เมษายน น้ำเงินเข้ม กดที่นี้
11 เมษายน - 20 เมษายน สี เงิน กดที่นี้
21เมษายน - 30 เมษายน สี ขาว กดที่นี้
1 พฤษภาคม - 14 พฤษภาคม สี น้ำเงิน กดที่นี้
15พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม สี ทอง กดที่นี้
25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน สี ครีม กดที่นี้
4 มิถุนายน - 13 มิถุนายน สี เทา กดที่นี้
14มิถุนายน - 23 มิถุนายน สีเลือดนกปนน้ำตาล กดที่นี้
*24 มิถุนายน สี เทา กดที่นี้
25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม สี แดง กดที่นี้
5 กรกฏาคม - 14 กรกฏาคม สี ส้ม กดที่นี้
15กรกฏาคม - 25 กรกฏาคม สี เหลือง กดที่นี้
26 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม ู สี ชมพ กดที่นี้
5 สิงหาคม - 13 สิงหาคม สี น้ำเงิน กดที่นี้
14 สิงหาคม - 23 สิงหาคม สี เขียว กดที่นี้
24 สิงหาคม - 2 กันยายน สี น้ำตาล กดที่นี้
3 กันยายน - 12 กันยายน สี น้ำ ( ฟ้า ) กดที่นี้
13 กันยายน - 22 กันยายน สี มะนาว ( เขียวอ่อน ) กดที่นี้
*23 กันยายน สี เขียวมะกอก กดที่นี้
24 กันยายน - 3 ตุลาคม สี ม่วง กดที่นี้
4 ตุลาคม - 13 ตุลาคม สี น้ำเงินเข้ม กดที่นี้
14 ตุลาคม - 23 ตุลาคม สี เงิน กดที่นี้
24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน สี ขาว กดที่นี้
12 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน สี ทอง กดที่นี้
22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม สี ครีม กดที่นี้
12ธันวาคม - 21 ธันวาคม สี เลือดนกปนน้ำตาล กดที่นี้
* 22 ธันวาคม สี เขียวแก่ กดที่นี้